Å utgi en e-bok kan bety starten på en forfatterkarriere. Når det er sagt så selger ikke boken seg selv. Store deler av det forlagene gjør for sine forfattere handler om å markedsføring av forfatterne og bøkene deres. Velger du å publisere selv, må du også ta deg av markedsføringen av e-boken din. Konkrete tips for hvordan du kan markedsføre en bok du har utgitt selv finner du her. Men tilbake til denne artikkelen. Før du kan tenke på markedsføringen må du ha et produkt å selge og det er det jeg skal fokusere på her.

#1 Før du setter i gang med publiseringen

Før du setter i gang må følgende være på plass:

 1. Tittel på boken
 2. En kort beskrivelse av boken
 3. Fil med hele boken

Det kan også være greit å ha et bilde som du ønsker å bruke som bokcover.  Amazon vil genere et cover for deg om du ikke har det samt at du kan gå inn å endre bildet i ettertid.

Er du ikke god på bildelaging kan du muligens be noen om å hjelpe deg. Det kan være noen du kjenner i ditt nærmiljø eller du kan kontakte noen profesjonelle. Dette firmaet har spesialisert seg på alt innen bokarbeid inkludert design av bokcover:

#2 Innlogging på publiseringsløsningen

Klikk deg inn på denne siden og logg inn. Du kan bruke de samme innloggingsdetaljene som for den vanlige Amazon-kontoen din. Om du ikke allerede har en konto hos Amazon kan du opprette en nå. (NB! Les nøye gjennom ”terms of service” før du går videre).

#3 Registrering av boken som du ønsker å publisere

Du er nå inne i din ”Bokhylle”.  Velg ”Add new item”. Her fyller du inn tittel på boken din, en beskrivelse, hvilket språk den skal utgis på, om det er en del av en føljetong og om det eventuelt er noen medforfattere. I tillegg må du bekrefte at du har publiseringsretten til verket.

Velg kategorier for boken din. Kategorier kan sammenlignes med hyller i en fysisk bokhandel. I hvilken hylle ville man finne din bok? Du kan velge inntil to kategorier. Jeg vil også anbefale deg å skrive inn søkeord for boken din. Amazon tillater inntil 7 ord per kategori. Vær så nøyaktig som mulig. Jo mer nøyaktig du er jo mer sannsynlig er det at din bok kommer opp som relevant under kundenes søk.

#4 Bokcover som blikkfang

Last opp et godt bilde som kan hjelpe deg å selge boken din. Ofte er førsteinntrykket avgjørende for om man vil kjøpe en bok eller ikke. Om du ikke har et bilde tilgjengelig akkurat nå, så ikke fortvil, du kan gå inn å endre det i ettertid. Amazon har følgende krav til bilder

 • Fil:
  • Amazon aksepterer .jpg eller .tiff format
 • Størrelse:
  • Minimum 500×800 pixler
  • Maximum 2000 pixler på den lengste siden
  • Ideell høyde/vidde ratio er 1,6
  • Lagre som 72 dpi for optimal oppløsning på nett
 • Farge
  • Amazon bruker RGB-mode
  • Bruk gjerne farger der det er mulig og relevant. Selv om Kindle er i svart/hvitt kan man lese bøkene via både, PC, smarttelefoner og lesebrett
 • Kant
  • Ikke bruk hvit farge for å definere kant da den kan forsvinne mot lyse bakgrunner. Definer heller kanten av coveret med en smal (3-4 pixler) kant i medium grå

Dersom du ikke har noe bilde vil Amazon legge inn en såkalt ”placeholder” for deg da de mener at det er et bedre alternativ enn informasjon om at bilde ikke er tilgjengelig. Placeholderen vil inneholde tittel på boken samt navnet på den som er listet først under bidragsytere til boken.

#5 Opplasting av selve bokfilen

Når du laster opp filen din må du avgjøre hvorvidt den skal inneholde DRM (Digital Rights Management). Hensikten med DRM er å forhindre uautorisert distribusjon av Kindle-filen av boken din. Noen forfattere oppfordrer deres lesere til å dele arbeidet deres og velger vekk DRM. Velger man DRM vil kunder fremdeles ha mulighet til å låne boken til andre brukere for en kort periode, samt at de kan kjøpe boken i gave til en annen bruker fra ”the Kindle store”. Det er viktig å merke seg at DRM settingen ikke kan endres så snart du har publisert boken.

Dersom du trenger hjelp til formattering av teksten din kan du finne nyttige tips her.

Når du har lastet opp boken din lagrer du og forsetter til neste side eventuelt, avslutter jobben her for å komme tilbake til den senere.

#6 Fortjenestemodell for e-boken din

Det første du må gjøre er å avgjøre hvor du ønsker å publisere boken din; i hele verden eller i utvalgte land. Dette er avhengig av i hvilke land du har rett til å publisere den. Steg to er å velge royalties for boken. Du kan velge mellom 35 % og 70 % royalties. Da markedet for norske bøker er absolutt størst i Norge kan det være hensiktsmessig å velge 35 % programmet, da du uansett ikke vil kunne få 70 % i Norge. Dersom du mener det kan være kjøpelystne i andre land kan du gå for 70 % programmet, men du vil da uansett bare motta 35 % royalties på de salgene du gjør i Norge. Du kan når som helst endre royaltyprogrammet. Det vil ta 48 timer fra du har endret det til endringen settes i verk.

#7 Forutsetninger for å kunne delta i 70 % royaltyprogrammet

Dersom du ønsker å delta i 70 % royaltyprogrammet gjelder følgende:

 • Boken må ikke inneholde noe offentlig tilgjengelig innhold
 • Boken må være tilgjengelig for distribusjon i alle områder som du har distribusjonsrettigheter
 • ”New features” vil gjelde for alle bøker som distribueres under 70 % programmet
 • Dersom boken din ikke tilfredsstiller kravene til 70 % programmet vil du motta 35 % royalty og Amazon har rett til å justere tidligere rapporterte eller utbetalte salg til 35 %.
 • Bøker med 70 % royalty vil automatisk registreres i Kindles utlånsprogram.

#8 Sett en listepris for e-boken din

Følgende gjelder når du skal sette en listepris for boken din:

 • Den må aldri være høyere enn listeprisen i andre kanaler du selger boken i
 • Med 70 % royalty må listeprisen være minimum 20 % lavere enn listeprisen i andre kanaler du selger boken i (for eksempel på bloggen din)
 • Listepris er: foreslått eller anbefalt utsalgspris eller din egen salgspris dersom du selger boken din direkte

#9 Utlånsprogrammet til Kindle

Til slutt må du avgjøre om du ønsker å delta i utlånsprogrammet til Kindle. Har du valgt 70 % programmet er du automatisk med, men har du valgt 35 % er det opp til deg om du vil delta eller ikke. Med å delta tillater du at brukere låner bort boken din til andre brukere i en periode på 14 dager. Utlåner vil ikke kunne lese boken så lenge den er lånt bort. Fordelen er at du får mulighet til å nå flere lesere, på den andre siden kan du gå glipp av kjøp da mange fint rekker å lese en bok på 14 dager.

Du kan eventuelt velge å delta i KDP Select. Dersom du gir KDP enerettigheter på boken din i 90 dager slik at de kan låne den ut til Kindlebrukere mot at du mottar betaling fra et utlånsfond. Du må ha rett til å låne ut boken i USA for å delta i KDP Select. Det er kun brukere i USA som kan delta i Prime membership programmet, og låne bøker gjenom KDP Select.

#10 Publisering av e-boken din

Etter å ha gått igjennom stegene beskrevet i denne artikkelen har du endelig kommet fram til målet.  Klikk knappen der det står ”save and publish” og voila du har publisert din første e-bok.

Selv om utvalget er noe magert enda, er det allerede noen norske bøker tilgjengelig for Kindle hos Amazon. En artikkel med link til en oversikt over norske bøker finner du her. Artikkelen inneholder og informasjon om hvordan du kan lese bøker som er kjøpt ved hjelp av Bokskya på din Kindle.