Ordboka og nynorskordboka

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved Universitetet i Oslo har i samarbeid med Norsk språkråd utarbeidet online ordbøker. De er gratis, du kan søke på både på nynorsk og bokmål og resultatene gir deg både bøyningsformer og forklaringer til ordene. Ikke så pen side, men veldig funksjonell. Klikk her for å gå til ordbøkene 

Ordnett

Ordnett er basert på kunnskapsforlagets blå ordbøker. Bokmålsordboka er gratis og gir deg detaljerte beskrivelser av ord du søker på. De har et stort uvalg av ordbøker som f.eks. synonymordbok og språkordbøker, men skal du ha tilgang til noen av disse koster det penger. De har en mulighet for gratis testing av betalingstjenestene. Klikk her for å gå til Ordnett

Få språkhjelp av Språkrådet

«Vi må ikke bare tale slik at tilhørerne kan forstå oss, men slik at de ikke kan misforstå oss.»(Quintilian (ca. 35-100 e.Kr.). Sitatet er hentet fra Språkrådets side der de gir gratis råd om språk.
Klikk her for å gå til Språkrådets råd om språk

Språkrådet gir svar på spørsmål om språk

Har du et spørsmål om rettskriving. Kanskje du kan finne svar på det på Språkrådets svar på språkspørsmål.
Klikk her for å gå til svar på språkspørsmål

Per Egil Hegge hjelper deg

En annen som kan gi deg gode råd om rettskriving er Aftenpostens Per Egil Hegge. Siden oppdateres daglig med svar på spørsmål om det norske språk.
Klikk her for å gå til Per Egil Hegges språkside på Aftenposten