Litteraturtidsskriftet bøygen og BokTorsdag inviterer til skrivekonkurranse om tillit. Tillit, eller mangel på sådan, har en enorm kraft til å forme relasjoner mellom individ og omgivelser.

Hvordan definerer du tillit? Hvordan vil du integrere fenomenet i din tekst?

Skrivekonkurransens regler

  • Sjanger er valgfritt
  • Teksten bør ikke overskride 10 sider.
  • Bidrag sendes til boktorsdag@gmail.com
  • Frist for innsending er 1. november.

De beste tekstene vil bli trykket i bøygen og forfatterne invitert til en kveld med opplesning og samtale. Hovedvinneren får dessuten et abonnement på bøygen og et gavekort på bøker.