Å løse skriveoppgaver kan være en god måte å få i gang skrivehjulene om de har stått stille en stund. Det kan og være med på å skape forståelse for ulike perspektiver i en tekst. Her har jeg listet opp fem oppgaver som jeg håper du kan ha nytte av.

Det er ikke noe i veien for å gjøre disse oppgavene alene, men å gjøre dem sammen med andre skrivelystne kan gi morsomme og interessante resultater.

Skriveoppgave #1 – Perspektiv

Den første oppgaven handler om å beskrive en opplevelse fra forskjellige perspektiv. Det er morgen. Klokken er sju og familien på fire gjør seg klar til en ny dag. Hvordan oppleves denne starten av; 1. mor, 2. far, 3. husets tenåring, 4. familiens hund?

Skriveoppgave #2 – Skape nye bilder

I den andre oppgaven skal man skape nye bilder. Begynn med å sette opp to kolonner. I hver kolonne skriver du inn ti substantiver. Når det er gjort plukker du to substantiver som står ved siden av hverandre og forteller oss på hvilken måte de to ordene er/eller kunne vært like hverandre.

Skriveoppgave #3 – Følelser og beskrivelser

Oppgave nummer tre viser hvordan følelser kan påvirke en beskrivelse. Velg deg et vindu i rommet der du sitter. Gå bort til vinduet og se ut av det i to minutter. Etterpå bruker du to minutter til å beskrive det du så. Forestill deg at du gruer deg fryktelig til noe som skal skje senere den dagen. Skriv beskrivelsen på nytt.

Skriveoppgave #4 – Følelser og beskrivelse av mennesker

Den fjerde oppgaven viser hvordan våre følelser påvirker vår beskrivelse av mennesker og krever at du må bevege litt på deg. Sett deg på en kafé eller en benk. Beskriv den første personen som kommer forbi. Bruk to minutter på det. Forestill deg at du er redd for denne personen. Beskriv ham/henne på nytt.

Skriveoppgave #5 – Roller og beskrivelse

Den siste oppgaven handler om å vise hvordan roller påvirker ens beskrivelse av noe. Se ned på hendene dine. Beskriv dem. Forestill deg at disse hendene tilhører; 1) slakteren, 2) bestemoren din, faren din. Beskriv dem på nytt.

God skriving!

Likte du disse tipsene? Her finner du flere skriveoppgaver

Det kan og være morsomt å gjøre skriveoppgaver med andre. «Share the fun» – start din egen skrivegruppe.

Click edit button to change this text.